Revizuirea legislației privind tranzacțiile cu terenuri arabile

Revizuirea legislației privind tranzacțiile cu terenuri arabile

Revizuirea legislației privind tranzacțiile cu terenuri arabile

12/7/2023

 

Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a votat în favoarea adoptării unui proiect care vizează modificarea legislației privind vânzarea terenurilor agricole. Proiectul, adoptat deja de Senat în septembrie 2022, își propune să clarifice cadrul legal existent, având în vedere numeroasele probleme și interpretări apărute în practică. 

Citiți mai multe despre asta în articolul de pe Economica.net:

 

https://www.economica.net/schimbari-legislative-pe-piata-tranzactiilor-cu-terenuri-arabile_710770.html

Una dintre modificări privește situațiile în care terenurile sunt compuse dintr-o parte situată în intravilan, cu categoria de folosință curți și construcții, și o altă parte în afara acestor zone, cu destinație agricolă. 

Această situație este frecvent întâlnită în mediul rural, și s-a decis să se excludă astfel de terenuri din incidența legii dacă au același număr cadastral. 

„Terenurile agricole situate în intravilan, terenurile care formează un singur imobil, identificat printr-un singur număr cadastral, situate parțial în intravilan, cu categoria de folosință curți și construcții și parțial în afara acestora, cu destinație agricolă, precum și terenurile agricole situate în extravilan, al căror teren nu depășește 1 ha și care au o limită comună cu terenurile aflate în intravilan, nu intră sub incidența prezentei reglementări”, se arată în varianta care a fost adoptată de Senat. 

Membrii Comisiei pentru Agricultură au votat în favoarea proiectului, cu o modificare a articolului menționat anterior. „Terenurile agricole situate în zone extravilane care formează un singur imobil, identificat printr-un singur număr cadastral, compuse parțial dintr-o suprafață majoritară aflată în zone extravilane, cu categoria de folosință curți și construcții, și parțial în afara acestora, cu destinație agricolă, nu intră sub incidența prezentei reglementări”, este varianta propusă în cadrul Comisiei pentru Agricultură. 

busy brokers. real estate industrial retail productie sibiu transilvania regional spațiu depozit hala productie închiriere proprietati imobiliare comerciale industrial retail office. servicii de intermediere și consultanță imobiliară și de afaceri pentru dezvoltatorii imobiliari, proprietarii de spații, clădiri, parcuri și terenuri, investitori și companii din domeniul industrial, retail, logistic și investment property

 

„În practică, în mediul rural, există persoane care, pentru a evita plata impozitelor pentru întreaga suprafață de teren, au în intravilan doar curți și construcții, iar cealaltă parte a terenului este declarată ca fiind arabilă”, a explicat președintele comisiei, Adrian Chesnoiu, în cadrul ședinței comisiei. 

Provocările legii actuale: „Prin aplicarea dispozițiilor legislației actuale, s-au creat premisele unor blocaje în încheierea actelor de transfer de proprietate cu obiect terenuri agricole situate în extravilan, precum și deficiențe în aplicarea legii cauzate de reglementarea unor aspecte neclare și imprevizibile. Scopul legitim al legii de bază aplicabile în domeniu, respectiv consolidarea terenurilor agricole, descurajarea achiziționării proprietății funciare în scopul revânzării imediate, prevenirea speculei imobiliare, achiziționarea terenurilor pentru desfășurarea activităților agricole specifice pe termen mediu și lung, precum și prevenirea fragmentării proprietății funciare, nu a fost atins”, se menționează în expunerea de motive. 

Este important de menționat că, potrivit legislației actuale, tranzacțiile cu terenuri din extravilan sunt supuse unor condiții mai stricte.


 

Tel: (+4)0790.56.56.72